Menu

Ηχομόνωση και Ηχοαπορρόφηση

 

Η ηχομόνωση των κινητών τοίχων είναι από τις πλέον σημαντικές ιδιότητες. Επειδή διαχωρίζουν ανεξάρτητες δραστηριότητες που συνήθως δημιουργούν ήχους, είναι σημαντικό οι ήχοι από κάθε πλευρά να μη φθάνουν στη διπλανή αίθουσα και προκαλούν ενόχληση. Αναλόγως των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διαχωρίζουν συνήθως, επιλέγεται και ο κατάλληλος βαθμός ηχομόνωσης. Για την επιλογή του βαθμού ηχομόνωσης λαμβάνονται υπ' όψη πολλές παράμετροι, όπως (ενδεικτικά):

 

 

  •          Είδος εκδηλώσεων που αναμένονται. π.χ. μια συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι δημιουργεί πολύ λιγότερο θόρυβο από μία τάξη μικρών παιδιών.
  •          Οι συχνότητες του ήχου που θα παράγεται. Οι χαμηλές συχνότητες απομονώνονται πολύ δυσκολότερα από τις υψηλές. Έτσι μία τάξη εφήβων απαιτεί μεγαλύτερη ηχομόνωση από μία τάξη ίδιου αριθμού νηπίων.
  •          Εάν χρησιμοποιούνται μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, αυτές παράγουν πολύ υψηλότερες στάθμες ήχου και απαιτούν καλύτερη ηχομόνωση.
  •          Εάν οι χώροι βρίσκονται σε σημείο όπου μεταφέρεται διαρκής εξωτερικός θόρυβος (π.χ. Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων), αυτός αναμένεται να καλύψει, σε κάποιο μέτρο, την ηχητική ενόχληση από το παραπλεύρως μέρος της διαχωρισμένης αίθουσας. Εάν έχουμε μεγάλη ησυχία απαιτείται μεγαλύτερη ηχομόνωση.
  •          Το μέγεθος των αιθουσών είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Όσο πιο κοντά στον κινητό τοίχο θα βρίσκονται οι πηγές ήχου (αλλά και τα πρόσωπα-δέκτες στην άλλη πλευρά), τόσο μεγαλύτερη ηχομόνωση απαιτείται. Επίσης το ύψος των κινητών τοίχων είναι σημαντικός παράγοντας, μια και συνήθως ένα μέρος της ηχητικής ενέργειας διαρρέει μέσα από ψευδοροφές. ‘Οσο πιο ψηλά βρίσκεται η ψευδοροφή από το δάπεδο, τόσο περισσότερο εξασθενεί ο ήχος, που έχει να διανύσει την διπλάσια απόσταση μέχρι να φθάσει στον ακροατή (μέσω της ψευδοροφής).
  •          Τέλος, σημαντικός είναι και ο παράγων «κόστος». Η υψηλή ηχομόνωση κοστίζει περισσότερο και γι' αυτό συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των εμπλεκομένων παραμέτρων.

 

Η ηχομόνωση σε κάθε κινητό τοίχο (αλλά και σε κάθε ηχομονωτικό οικοδομικό στοιχείο), εξαρτάται από τη κατασκευή και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του. Η ηχομόνωση εκφράζεται σε μονάδες της κλίμακας “Decibel” η οποία είναι λογαριθμική. Αυτό σημαίνει ότι μικρή μεταβολή στη τιμή της ηχομόνωσης μπορεί να σημαίνει πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Για τη πιστοποίηση της τιμής κάθε κινητού τοίχου γίνεται δοκιμή σε ειδικά εργαστήρια που έχουν διαπίστευση (δηλαδή εξουσιοδότηση) για να κάνουν τέτοιες δοκιμές. Οι μετρήσεις απαιτούν ειδικά όργανα και ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τα εργαστήρια εκδίδουν πιστοποιητικά τα οποία περιγράφουν τον τρόπο των μετρήσεων, το υλικό και τη σύνθεση του, τις καμπύλες ηχομόνωσης συναρτήσει των συχνοτήτων (συνήθως από 100 έως 3.000 Hz), καθώς και το πρότυπο βάσει του οποίου έγιναν (τα πρότυπα διαφέρουν κάπως στην Ευρωπαϊκή ένωση από άλλες περιοχές του κόσμου). Στην ΕΕ το σχετικό πρότυπο είναι το ΕΝ 717-1:2013. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιητικά της ηχομόνωσης αναφέρονται σε ορισμένες διαστάσεις δείγματος και εργαστηριακές συνθήκες που είναι ιδανικές και δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν σε ένα συνηθισμένο κτήριο. Στη πράξη γίνεται προσπάθεια να προσεγγισθούν, κατά το δυνατό, οι εργαστηριακές συνθήκες, αλλά μόνο εν μέρει επιτυγχάνεται αυτό. Στο παρακάτω σχέδιο φαίνονται οι πιθανές διαρροές ήχου σε μία πραγματική κατασκευή: