Έργα σε Ξενοδοχεία

 

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό αρχείο έργων της εταιρίας μας σε μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ξενοδοχεία της χώρας μας.

 
Κινητοί τοίχοι - Astir Beach Hotel, Βουλιαγμένη

Κινητοί τοίχοι - Astir Beach Hotel, Βουλιαγμένη

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Astir Beach Hotel, Βουλιαγμένη

Κινητοί τοίχοι - Astir Beach Hotel, Βουλιαγμένη

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Costa Navarino, Πύλος

Κινητοί τοίχοι - Costa Navarino, Πύλος

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Costa Navarino, Πύλος

Κινητός τοίχος - Costa Navarino, Πύλος

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Divani Apollon, Βουλιαγμένη

Κινητοί τοίχοι - Divani Apollon, Βουλιαγμένη

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Divani Apollon, Βουλιαγμένη

Κινητοί τοίχοι - Divani Apollon, Βουλιαγμένη

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Divani, Λάρισσα

Κινητός τοίχος - Divani, Λάρισσα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Αυτόματη πόρτα - Galaxy Hotel, Καβάλα

Αυτόματη πόρτα - Galaxy Hotel, Καβάλα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Grand Bretagne, Αθήνα

Κινητός τοίχος - Grand Bretagne, Αθήνα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Grand Hotel, Θεσσαλονίκης

Κινητός τοίχος - Grand Hotel, Θεσσαλονίκης

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Holiday Inn, Αττική Οδός

Κινητός τοίχος - Holiday Inn, Αττική Οδός

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Intercontinental, Αθήνα

Κινητός τοίχος - Intercontinental, Αθήνα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - King George, Αθήνα

Κινητός τοίχος - King George, Αθήνα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Lucy Hotel, Καβάλα

Κινητοί τοίχοι - Lucy Hotel, Καβάλα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Electra Metropolis, Αθήνα

Κινητοί τοίχοι - Electra Metropolis, Αθήνα

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Grand Resort, Λαγονήσι

Κινητός τοίχος - Grand Resort, Λαγονήσι

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Grand Resort, Λαγονήσι

Κινητός τοίχος - Grand Resort, Λαγονήσι

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητός τοίχος - Μακεδονία Παλάς, Θεσσαλονίκη

Κινητός τοίχος - Μακεδονία Παλάς, Θεσσαλονίκη

/images/tech/PhotoWalls/hotels
Κινητοί τοίχοι - Radisson Blu Park, Αθήνα

Κινητοί τοίχοι - Radisson Blu Park, Αθήνα

/images/tech/PhotoWalls/hotels