Menu

Υποστήριξη & λοιπές υπηρεσίες

Εγκατάσταση οδηγών & χωρισμάτων
Το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρίας μας μπορεί να εγκαταστήσει τα συστήματατα οδηγών και αποθήκευσης των κινητών τοίχων πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία της τελικής παράδοσης, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τον πελάτη προκειμένου να πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες εργασίες (κλεισίματα ψευδοροφών, ηχοφραγές, βαψίματα κλπ). Με την τελική παράδοση του χωρίσματος παρέχεται ό,τι απαιτείται για τη λειτουργία του (κλειδιά, μανιβέλα κλπ), οδηγίες χρήσης, ενώ πραγματοποιείται και επίδειξη από το εξειδικευμένο συνεργείο μας για την ορθή χρήση των προϊόντων και εκπαίδευση των ατόμων που θα το χειρίζονται.

 

Εγγύηση
Με την παράδοση του χωρίσματος σε λειτουργία, αλλά και όλων των υπόλοιπων προϊόντων της η εταιρία μας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την εγκατάστασή τους. Η συντήρηση σε αυτό το διάστημα είναι δωρεάν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που τυχόν προκύψουν από κακή χρήση, χτύπημα ή επέμβαση στο προϊόν, μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

 

Διάγνωση & εφ' όρου ζωής τεχνική υποστήριξη
Μετά το πέρας του διαστήματος των δύο ετών που προβλέπεται από την εγγύηση, η εταιρία μας συνεχίζει να υποστηρίζει όλα τα προϊόντα της.
Η Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. διενεργεί σε όλα ανεξαιρέτως τα κινητά χωρίσματα που έχει εγκαταστήσει, δωρεάν έλεγχο - διάγνωση. Κατόπιν αυτού επισημαίνει με τεχνική έκθεση που μπορεί να συνοδεύεται από φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία προβλήματα βρεθούν στο χώρισμα και εφ' όσον απαιτείται επέμβαση, παρέχεται οικονομική προσφορά για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Με το πέρας των εργασιών συντήρησης παρέχεται επιπλέον εγγύηση ενός (1) έτους για την λειτουργία του χωρίσματος.

 

Συντήρηση
Ένα κινητό χώρισμα κατάλληλα συντηρημένο μπορεί να λειτουργήσει ομαλά για περισσότερο από 25 χρόνια, και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πελατών μας που μπορούν να επιβεβαιώσουν ακριβώς αυτό το γεγονός. Το διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνεται συντήρηση του κάθε προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την συχνότητα της χρήσης του. Σε κάθε όμως περίπτωση η τακτική προληπτική συντήρηση συμβάλλει στα παρακάτω:
- Εξασφαλίζει την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία.
- Δίνει την δυνατότητα ελέγχου πρόβλεψης ζημιών και παρέχει οδηγίες για την αποφυγή τους, παρατείνοντας έτσι την ζωή του προϊόντος.
- Περιορίζει την ανάγκη για επείγουσες και δαπανηρές επισκευές.
- Βοηθά στην τακτική εκπαίδευση του προσωπικού για σωστή χρήση.
- Εξαφαλίζει την σωστή ηχομόνωση (κινητοί τοίχοι).

 

Μετακινήσεις & λοιπές μετατροπές
Στην περίπτωση που θέλετε να μετακομίσετε ή να ανακαινίσετε - επανασχεδιάσετε τον χώρο σας, οι κινητοί ηχομονωτικοί τοίχοι μπορούν να μετατραπούν έτσι ώστε να ταιριάξουν στις νέες σας ανάγκες. Μερικές μόνο από τις εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
- Μετακόμιση σε νέο χώρο με άνοιγμα με τις ίδιες διαστάσεις ή ακόμα και διαφορετικές.
- Μετατροπή - μεταφορά χώρου αποθήκευσης των φύλλων.
- Προσθαφαίρεση φύλλων για μικρότερο η μεγαλύτερο άνοιγμα.
- Προσθήκη φύλλου με πόρτα σε χώρισμα που δεν έχει. 
Με την δυνατότητα μετατροπης των κινητών τοίχων δεν χρειάζεται πλέον να εγκαταλείψετε το παλιό σας χώρισμα επειδή αλλάξανε οι ανάγκες στον χώρο σας η μετακομίσατε σε έναν καινούργιο.

 

Αντικατάσταση ανταλλακτικών
Συγκεκριμένα ανταλλακτικά του κινητού τοίχου όπως μανιβέλα, ράουλο, κιτ χειρολαβής πόρτας κλπ, μπορούν να αποσταλούν από την εταιρία μας με κούριερ στον χώρο σας, ιδιαίτερα για την επαρχία. Η αντικατάστασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και από τους υπεύθυνους συντήρησης του κάθε χώρου, εφ' όσον έχει προηγηθεί εκπαίδευσή τους σχετικά με τον χειρισμό και τις ανάγκες του χωρίσματος και έχουν λάβει οδηγίες και κατάλληλες συμβουλές για τις εργασίες που πρόκειται να κάνουν. Ωστόσο, η εταιρία μας συνιστά να μη γίνεται καμία παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα κινητά χωρίσματα της χωρίς να λάβει γνώση και να την εγκρίνει και δε φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από μη εγκεκριμένη ενέργεια και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 

Επιπροσθέτως για άλλα κινητά χωρίσματα
Η εταιρία μας λόγω της άριστης γνώσης του αντικειμένου και της μεγάλης εμπειρίας της στον χώρο, είναι σε θέσει να αναλάβει ενέργειες διάγνωσης και συντήρησης σε  οποιοδήποτε εγκατεστημένο κινητό χώρισμα (ακόμα και από άλλη εταιρία) με την προϋπόθεση ότι η εταιρία που το εγκατέστησε δεν το υποστήριζει πλέον.